Aisopos

De Wijks väg 13 A

612 30 Finspång

Tel: 070-364 44 49

Mail: info(at)aisopos.net

 

 

 

 

 

 

 

Klinteboherrar

 

KLINTEBOHERRAR är en familjekronika från det lilla gotländska köpmanssamhället Klintehamn åren 1850-80. l berättelsen möter läsaren legendariska personer som den fritänkande rektor Cramer, vars skrift ”Avsked från kyrkan” väckte uppståndelse och samtidens avsky, den energiske handelspatronen Helmuth Wöhler och dennes unge son Willy men också strävsamt arbetsfolk som kalkbrännare, hantverkare, fiskare och bodbetjänter.

PELLE SOLLERMAN skildrar inlevelsefullt människornas vardag och livssyn. De mer besuttnas verklighet kontrasteras mot de bistrare livsvillkoren för bönder och arbetare. Den lokala köpenskapen håller på att utvecklas till grosshandel och skeppsrederi de ekonomiska förändringarna ingriper i allas liv. Den frigjorda sommargästen Fredrika Brerner finns med som ett samtidigt lockande och oroande förebud om den nya tiden.

KLINTEBOHERRARär den första delen i en romanserie om gotländskt liv, denna bok följs av 3 romaner KARLSÖKUNGEN, KROCKETSPELARNA samt sista delen KÖRSBÄRSTRÄDET som följer utvecklingen från sekelskiftet och framåt.

Serien om Klintehamn ges nu ut igen av Asiopos efter 30 år. Nu med foton av Annelie Milton från ett Klintehamn av idag, där man kan känna igen miljöer som omskrivs i böckerna med hur det ser ut idag.

Klicka på bilden för att köpa boken!

 

 

 

 

Karlsökungen

 

I KARLSÖKUNGEN fortsätter PELLE SOLLERMAN sin romankrönika på dokumentär grund om livet i det lilla gotländska samhället Klintehamn. Tiden är 1880-1900 och nya strömningar börjar göra sig gällande också i detta lilla bonde- och köpmannasamhälle.

Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen samlar folk i loger

och mötetslokaler. Den religiösa väckelsen oroar kyrkan.

Bland arbetsfolk, fiskare och småbönder växer förväntningarnaoch fordringarna, de vill alla ha sitt ord med i laget när det nya samhället formas. Också de mer välbeställda tvingas anpassa sig till den nya tidens krav: Storbönderna blir godsägare och patroner, handlandena blir industriidkare och köpmän i allt större skala.

Alla klarar inte omställningarna. Hårdast faller de som

satsat mest och spelat högst, som den legendariske ”Karlsökungen” Willy Wöhler, berättelsens huvudperson.

 

KARLSÖKUNGEN är en andra fristående del i en romansvit

om gotländskt liv vars första del är KLINTEBOHERRAR.

Del 3 KROCKETSPELARNA och sista delen

KÖRSBÄRSTRÄDET som följer utvecklingen från sekelskiftet

och framåt.

 

Serien om Klintehamn ges nu ut igen av Asiopos efter 30

år. Nu med foton av Annelie Milton från ett Klintehamn av

idag, där man kan känna igen miljöer som omskrivs i böckerna med hur det ser ut idag.

 

Klicka på bilden för att köpa boken!